Tech-Konsulting

Od 2011roku zajmujemy się doradztwem w zakresie restrukturyzacji rozwojowej przedsiębiorstw produkcyjnych. Specjalizujemy się w rozwijaniu produktywności głownie poprzez doskonalenie procesów produkcyjnych i logistycznych. Specjalizuję się w efektywnym wykorzystaniu zasobów, w oparciu o wąskie gardła przedsiębiorstw. Projektujemy również procesy technologiczne na bazie mapowania najlepszych modeli logistyki produkcji. W naszej organizacji działa również biuro projektowe, świadczące usługi projektowania części, maszyn, urządzeń, ale także kompletnych lini produkcyjnych, w szczególności w branży mechanicznej oraz spożywczej, opartych na założeniach łańcucha krytycznego. Nasze biuro projektowe, dzięki szerokiej wszpółpracy z zakładami produkcji metalowej, pomaga w wyszukaniu najkorzystniejszej oferty outsorcingu produkcyjnego. Dzięki temu doświadczeniu, uruchomiliśmy biuro inwestycji, pomagające w wyszukaniu i wybraniu najlepszej inwestycji kapitałowej, zarówno w zakłady produkcyjne jak i nieruchomości komercyjne.

Dane firmowe

Adres korespondencyjny

Oferta

 biuro projektów

 • projektowanie części, maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych, pod kątem wydajności, bezpieczeństwa, wąskich gardeł,

 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, optymalizacji procesów produkcyjnych,

 • pomoc w organizacji badań, nowych rozwiązań, know-how,

 • pomoc w zakresie współpracy podwykonawczej, poszukiwania podwykonawców,

 

biuro inwestycjiwyszukiwanie inwestycji kapitałowych

 • znajdziemy dla Państwa inwestycję gospodarczą:

- nieruchomości przeznaczone dla budownictwa mieszkaniowego w całej Polsce,

- nieruchomości przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej,

- zorganizowane przedsiębiorstwo lub jego część, udziały lub akcje spółki, w konkretnych obszarach,

- obiekty handlowe, biurowe, wypoczynkowych, hotelowych, sanatoryjnych;

 • pomoc w nabyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, udziałów, akcji, zorganizowanych zakładów produkcyjnych, nieruchomości przemysłowych, handlowych, biurowych, wypoczynkowych,

 

biuro pośrednictwa finansowego

 • Współpracujemy z inwestorami prywatnymi, zinstytucjonalizowanymi, bankami, funduszami inwestycyjnymi, w tym z funduszami wysokiego ryzyka, celem pozyskania kapitału na finansowanie przedsięwzięć gospodarczych.

 • Współpracujemy z firmami ubezpieczeniowymi, celem pozyskiwania ubezpieczeń transakcji gospodarczych, gwarancji należytego wykonania umowy, czy ubezpieczeń wadialnych.

Formularz kontaktowy

 __  _   ___   ______   ___  
| || | ||  / _ \\ |   \\  / _ \\ 
| '--' || / //\ \\ | -- // / //\ \\ 
| .--. || | ___ ||| -- \\ | ___ ||
|_|| |_|| |_|| |_|||______// |_|| |_||
`-` `-` `-`  `-` `------` `-`  `-`